مجله میترا

نام یکی از گونه‌های رز است. معمولاً به عنوان رز لیدی بانکس (به انگلیسی: Lady Banks Rose) در جهان شناخته می‌شود. بومی مرکز و غرب چین بیشتر در استان گانسو، گوئیژو، هنان، هوبئی، جیانگ سو، سیچوان و یوننان در کوه‌ها و ارتفاعات ۵۰۰ تا ۲۲۰۰ متر رشد می‌کند.

مجله میترا

مشخصات

این شرکت در حوزه تولید اتومبیل های لوکس وگران قیمت فعالیت دارد و نوع طراحی خودرو های این شرکت با انواع خودرو سازها تقربیا متفاوت می باشد .محصولات این شرکت تنوع زیادی ندارد و کلیه محصولاتش در چند خودرو خلاصه می شود .

مجله میترا

مشخصات

اگر فرد خوش قلب و مهربانی باشید، این برای شما هم نکاث مثبت دارد هم منفی. بیشتر مردم فرد مهربان را به خاطر سخاوتمندی و طرز برخورد خوبش، تحسین می کنند. اما بعضی از افراد هم از خوش قلبی و مهربانی آن ها سوء استفاده می کنند.

مجله میترا

مشخصات

ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮﺍﺭ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﻩٔ ﭘﻠﻨﮓﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩٔ ﮔﺮﺑﻪﺳﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺑﺎ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﻭﺯﻧﺶ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻧﺮﻫﺎ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ٢۵٠ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﻣﯽﺭﺳﺪ؛ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﻧﯿﺮﻭﻣﻨﺪ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﺰﺭﮒﺟﺜﻪٔ ﺳﺮﺩﻩٔ ﺧﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺒﺮ ﺍﺳﺖ . ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻫﯿﺒﺖ ﻭ ﭼﺎﻻﮐﯿﺶ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﮑﺎﺭ ﻟﻘﺐ ‏« ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞ ‏» ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﻭﺍﻧﺎﯾﯽ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﮔﯿﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

مجله میترا

مشخصات

ﮔﺮﺩﺑﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﻬﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻓﺎﻥﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻨﺪﺑﺎﺩﻫﺎﯼ ﻧﯿﺮﻭﻣﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ‌ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭﻋﺮﺽ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﮔﺮﺩﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺩﻩﺍﯾﯽ ﻗﯿﻔﯽ ﺷﮑﻞ ﻭ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﭼﺮﺧﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺁﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﻨﺪﺑﺎﺩ ﭼﺮﺧﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺁﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ۵۰۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

مجله میترا

مشخصات

چرا حروف کیبورد بهم ریخته است حتما این سوال برای شما هم پیش آمده است که چرا حروف روی کیبورد ترتیب مشخصی ندارند و انگار به شکل تصادفی کنار هم قرار گ اند اما اینگونه نیست و منطقی پشت این چینش قرار دارد در ادامه به این موضوع و همینطور به راه حلی برای کیبورد بهم ریخته شما, اشاره شده است

مجله میترا

مشخصات

ﻧﺎﺳﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ : ﺗﺸﻌﺸﻌﺎﺕ ﯾﺎ ﻓﻮﺭﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻣﮕﺎﺗﻦ ﺗﯽ ﺍﻥ ﺗﯽ ﺍﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺻﺪ ﺩﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﻧﯿﺰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ : ﺍﯾﻦ ﺗﺸﻌﺸﺎﺕ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﺒﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻃﯽ ﺁﻥ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺍﺯ ﭘﻼﺳﻤﺎﯼ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ .

مجله میترا

مشخصات

منوی Start ویندوز 10 دارای قابلیت‌ها و توانمندی‌های فراوانی است. در این ترفند به معرفی کلیدهای میان‌بر کاربردی‌ مختلفی خواهیم پرداخت که سرعت مرور شما در میان آیتم‌های مختلف این منو را افزایش خواهند داد.

مجله میترا

مشخصات

برای آن دسته از کاربرانی که نمی دانند Remote Desktop یا همان RDP چیست باید توضیح دهم که اولین بار در ویندوز XP ابزار Remote Desktop به کاربران ویندوز معرفی شد. شما می توانید با استفاده از ریموت دسکتاپ، کامپیوتر دیگری را بدون نیاز به نشستن پشت آن و از راه دور کنترل کنید.

مجله میترا

مشخصات

کوئوکا نام یک گروه از کیسه داران کوچک است که در استرالیا زندگی می کنند. این حیوانات همیشه لبخند بر لب دارد! کوئوکا ها جز حیواناتی هستند که از انسان نمی ترسند و به خاطر لبخند زیبایشان سوژه عکاسی شده اند

مجله میترا

مشخصات

دنیا هنوز آنقدر ترسناک نشده است که بشود مغز انسان را هک کرد، البته صحبت هایی در این خصوص توسط ریچارد تیم ارائه شد اما موضوع اصلی در مورد یدن پول از مغز کاربران Bitcoin است که توسط رایان کاستلوچی با نام brainflayer ارائه شده است.

مجله میترا

مشخصات

فرض کنید یک فایل حجیم چندصد مگابایتی دارید و می‌خواهید آن را در چند ثانیه انتخاب و برای کسی ایمیل کنید. برای این کار چندین روش وجود دارد. اما ما این‌جا یکی از ساده‌ترین راه‌ها را به شما معرفی می‌کنیم. ارسال فایل‌های بزرگ با WeTransfer ساده‌تر از آن‌چیزی است که می‌توانید فکرش را بکنید.

مجله میترا

مشخصات

ﺗﻔﻨﮓ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺳﻼﺡ ﮔﺮﻡ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺍﺳﺖ. ﺗﻔﻨﮓ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻗﻨﺪﺍﻕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻔﻨﮓﻫﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽﺭﺍﻧﻨﺪ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﻉ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺎﺩﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﺪ.

مجله میترا

مشخصات

براساس آخرین تغییرات بدست آمده از وب‌سایت XDA-Developers، به‌نظر می‌رسد سیستم‌عامل اندروید P از ویژگی جدیدی در اپلیکیشن شماره‌گیر تماس بهره می‌برد که برای اولین بار توسط یکی از مهندسان شرکت سونی به پروژه AOSP (پروژه متن‌باز اندروید) افزوده شده است.

مجله میترا

مشخصات

کابل های USB OTG مخفف عبارت USB On The Go ، رابط بین گوشی یا تبلت شما با دستگاه های مختلف هستند. شاید اکثر شما با قابلیت خواندن اطلاعات فلش مموری با اتصال آن به گوشی از طریق این کابل ها آشنا باشید. ولی این تنها یکی از موارد استفاده OTG است.

مجله میترا

مشخصات

دلیل این امر در آن زمان آن بود که ارتش ایران با همه عظمت و قدرتش و در اختیار داشتن سربازان ماهر، از انضباط کافی برخوردار نبود و به خوبی ارتش کوچک یونان ساماندهی نشده بود.در واقع حتی 2500 سال پیش نیز سازماندهی و برنامه‌ریزی حرف اول را در جنگ می‌زد. این مسأله امروزه که جنگ‌ پیچیده‌تر و ابزارآلات جنگی پیش‌تر شده است،‌ اهمیت بیشتری دارد و بدون شک ارتش هیچ کشوری نمی‌تواند بدون ساماندهی و برنامه‌ریزی لازم،‌ امنیت مرزهای کشور را تضمین کند؛ کاری که نیازبه اطلاعاتی جامع و دانش گسترده در زمینه‌های مختلف دارد.

مجله میترا

مشخصات

یکی از قدیمی ترین سازندگان وسایل نقلیه تولید و توزیع در بریتانیا است و دارای دفتر مرکزی آن در لوتون، Bedfordshire، انگلستان است. این شرکت تابعه شرکت آلمانی Opel Automobile GmbH است.به فروش برساند. Vauxhall اتومبیل های سواری و وسایل نقلیه سبک تجاری را تحت Vauxhall مارک فروش می دهد؛ در گذشته نیز بنزین و کامیون ها را تحت نام تجاری Bedford فروخته است.

مجله میترا

مشخصات

شاید دستگاه تلفن همراهتان وقتی که داغ می‌شود، دچار کندی عملکرد شده و شاید تا زمانی که از گرمایش کاسته نشده و سرد نشود، خاموش شود. به هر نحو، این داغی باید متوقف شود. وب‌سایت میک‌یوزآف (makeuseof) نگاهی به دلایل متعددی که سبب داغ شدن گوشی می‌شود انداخته تا راهی را برای بهبود آنچه که اتفاق می‌افتد ارائه دهد.

مجله میترا

مشخصات

هتل دوکس (Dukes Hotel ) دبی از جدیدترین هتل های شهر دبی است که 31 مارچ 2017 افتتاح شده است ، ″هتل دوکس″ یکی از هتل های مجموعه دوکس است که اصالتی انگلیسی دارد که نشانه هایی از آن را می توان در سبک و طراحی داخلی این هتل لوکس در دبی مشاهده کرد.

مجله میترا

مشخصات

ساب (Saab) شرکت خودرو ساز سوئدی است.شرکت ساب بین ۱۹۹۰-۲۰۱۰ متعلق به جنرال موتورز آمریکا بود. جنرال موتورز این خودرو را در سال ۲۰۱۰ به شرکت اسپایکر کارز فروخت.ساب درسال ۲۰۱۰ دو خودرو به نامهای sedan۹_۵ وx۹_۳ روانهٔ بازار کرد.

مجله میترا

مشخصات

دبیر علمی ششمین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی گفت: تمایل به داشتن لبخند‌های هالیوودی زیاد شده که بهترین راهکار انجام درمان صحیح و بی نقص توسط دندانپزشکان برای کاهش عوارض احتمالی این درمان‌ها است.

مجله میترا

مشخصات

من هر شب از خودم می پرسم که پروردگارا ! آیا امروز کاری کرده ام که لیاقته زنده ماندن فردا را داشته باشم؟آیا امروز توانسته ام خدمتی بکنم که لایق زنده ماندنِ روز بعد باشم؟ عزیزانه من زمان داره از دست میره!

مجله میترا

مشخصات

محققانی که در چهارچوب یک پروژه اروپایی گردهم آمده اند برروی ضبط، پردازش و بازپخش سه بعدی مکانهای فرهنگی تاریخی از جمله غارها که دسترسی به آنها دشوار است کار می کنند. ارسال پهپاد در داخل غار از جمله این برنامه ها است.

مجله میترا

مشخصات

با توجه به آن‌که استریم‌های ویدویی در یکی دو سال اخیر محبوب شده‌اند و شبکه‌های اجتماعی سرویس‌های ویدیویی مختلفی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند، در نتیجه میزان مصرف اینترنت موبایلی به شدت افزایش پیدا کرده است. اما از طرفی مصرف بیش از اندازه داده‌ها در اندروید برای بعضی از کاربران دردسرآفرین شده است. ما در این مطلب موثرترین راهکار برای کاهش مصرف اینترنت موبایلی در اندروید را به شما معرفی می‌کنیم.

مجله میترا

مشخصات

افزایش عمر و کارایی وسایل الکترونیکی از جمله لپ تاپ نیازمند رعایت نکاتی است که رعایت هر یک از آنها می تواند موثر باشد. به گزارش ایسنا، لپ تاپ و رایانه‌ها هم مانند هر وسیله‌ای عمری مفید دارند اما برای افزایش عمر آنها رعایت برخی نکات از اهمیتی ویژه برخوردار است.

مجله میترا

مشخصات

ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﭼﭗ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺁﺭﺷﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﮐﻮﮎ ﺳﯿﻢﻫﺎﯼ ﻭﯾﻮﻟﻦ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ : ﻣﯽ ‏( ﺳﯿﻢ ﺍﻭﻝ ‏) ، ﻻ ‏( ﺳﯿﻢ ﺩﻭﻡ ‏) ، ﺭ ‏( ﺳﯿﻢ ﺳﻮﻡ ‏) ، ﺳﻞ ‏( ﺳﯿﻢ ﭼﻬﺎﺭﻡ ‏) .ﺍﺻﻮﺍﺕ ﺳﯿﻢﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺭﺳﺖ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﻌﺖ ﺻﺪﺍ ﻭﯾﻮﻟﻦ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﯿﮏ ﻭ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

مجله میترا

مشخصات

تنگ کافری در موقعیت جغرافیایی N332228 E465957 در استان ایلام واقع است. ایلام یکی از بهترین و زیباترین مقاصد گردشگری ایران زمین می باشد که در اولین ماه اولین فصل سال می تواند هدف گردشگران قرار گیرد. وجود کوهستان های کبیرکوه، دینارکوه و مانشت طبیعتی منحصر به فرد را در ایلام شکل داده است که بارز ترین آن در شکل گیری تنگ های متعدد و زیبا در اطراف این کوه دیده می شود.

مجله میترا

مشخصات

ه

ﻛﻮﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﺍﮔﺴﻴﺖ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﺘﺮ ﻃﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪ ﺩﻩ ﺗﺎﻳﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﺳﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﺐ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ .

مجله میترا

مشخصات

با همگانی شدن اینترنت و بالا رفتن سرعت، نرم افزار های ارتباطی مختلفی طراحی شد که با کمک آن ها میتوانید با دوستان خود از طریق اینترنت در تماس باشید. معروف ترین نرم افزار ارتباطی یاهو چت بود که به سرعت همه گیر شد. پس از مدتی با پیشرفت تلفن های همراه هوشمند نرم افزار های مشابه یاهو چت برای موبایل نیز طراحی شد، با این تفاوت که این نرم افزار ها بر پایه شماره تلفن همراه کار میکند. پس از مدتی برخی شرکت ها ورژن کامپیوتری این برنامه ها را نیز عرضه کردند در این مطلب روش استفاده از ورژن کامپیوتری (دسکتاپ) نرم افزار های ارتباطی محبوب را بیان میکنیم.

مجله میترا

مشخصات

منظور از سایت زرد، سایت زرد رنگ و با استایل زرد نیست! نه قصد این رو دارم که به شما یاد بدم چنین سایت‌هایی راه اندازی کنین نه اصلا خودم هیچوقت قبول دارم چنین سایت‌هایی رو، نه هرگز به شما پیشنهاد می‌دم که به سمت راه اندازی چنین سایت هایی برین!

[ ادامه مطلب ]


مجله میترا

مشخصات

ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻧﺰﺩﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ، ﺩﺭﺧﺸﺎﻥﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﻡ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﻭﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺩﺍﻍﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﺍﺳﺖ . ﺟﻮ ﺿﺨﯿﻢ ﻭ ﻏﻠﯿﻆ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﺳﻄﺢ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﺻﺪ، ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ .

مجله میترا

مشخصات

ﮐﻮﻫﻨﻮﺭﺩﯼ ﺟﺰ ﺩﺳﺘﻪ ﻭﺭﺯﺷﻬﺎﯼ ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﭘﯿﻮﻧﺪﯼ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺩﺍﺭﺩ . ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺣﯽ ﮐﺎﻭﺷﮕﺮ ﺩﺭ ﮐﺸﻒ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎﺳﺖ . ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺯﯾﺒﺎ ﺍﺯ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻭ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

مجله میترا

مشخصات

بازاریابی در دنیای دیجیتال، یکی از حرفه‌های نوپا و در عین حال کارآمد و مورد نیاز شرکت‌ها و صاحبان کسب و کار است. شاید دیوار ورود به این عرصه کوتاه به نظر برسد، اما با گذشت زمان مهارت‌های این شغل، کرد پررنگ‌تری پیدا می‌کند. در ادامه با ما همراه باشید تا با نظرات ۱۵ تن از صاحبان کسب و کار را در رابطه با شرایط استخدام یک بازاریاب دیجیتال آشنا شویم.

مجله میترا

مشخصات

در مورد اینکه اپلیکیشن (application) چیست و یا اینکه معنی اپلیکیشن چه می باشد باید بگوییم که در وقع اکثر نرم‌افزارهایی که ما به طور روزمره از آن‌ها استفاده می‌کنیم شامل این تعریف می‌شوند و فقط نرم‌افزارهای سیستم مانند سیستم عامل و یا زبان‌های برنامه نویسی جزء اپلیکیشن‌ها محسوب نمی‌شوند.

[ ادامه مطلب ]


مجله میترا

مشخصات

جشن تولد گرفتن و دعوت از میهمانان کمک می کند یک دور همی شاد و لذت بخش داشته باشید و از کنار هم بودن استفاده کنید، اما گاهی برخی افراد با رفتار هایشان از شادی جشن کم می کنند، در این مطلب راه کارهایی را به شما آموزش می دهیم که با استفاده از آن می توانید جشن شاد و زیبایی داشته باشید تا به همه خوش بگذرد.

مجله میترا

مشخصات

شارجه سومین شهر بزرگ امارات متحده عربی و تنها استانی است که هم در خلیج فارس داری ساحل است و هم در دریای عمان. این شهر به ارزانی معروف است بنابراین خیلی‌ها ترجیح می‌دهند در این شهر زندگی کنند و در عوض در دوبی که نزدیک است، کار کنند.

مجله میترا

مشخصات

آیا انسان در بازار کار مغلوب روبات خواهد شد؟ روبات باید منافع ما را تعیین کند یا در جهت منابع ما باشد؟ پیشرفت فناوریهای نوین در حوزه های مختلف هم منجر به ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای عده ای از مردم شده و هم تهدیدی برای برخی از مشاغل به شمار می آید.در میدان رقابت انسان با هوش مصنوعی، برنده اصلی در بازار کار چه کسی خواهد بود؟ شاغلان در سراسر جهان نگران چیزی هستند که تهدیدی وجودی برای مجموعه وسیعی از مشاغل به حساب می آید.

مجله میترا

مشخصات

TCP/IP، یکی از مهمترین پروتکل‌های بکار گ شده در شبکه‌های رایانه‌ای است. امروزه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای بزرگ و اغلب سیستم‌های عامل موجود از پروتکل TCP/IP، استفاده و پشتیبانی می‌نمایند.

مجله میترا

مشخصات

در راستای عرضه و لانچ خودروی نیسان ایکس-تریل فیس لیفت 2018 توسط شرکت جهان نوین آریا، نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش نیسان ژاپن در ایران، نگاهی به تفاوت های این مدل با نسل قبلی ایکس-تریل و رقبای موجود در بازار خواهیم انداخت.

مجله میترا

مشخصات

نمای تمام شیشه ای کمتر در بین ساختمان های مسی مورد استفاده قرار گ و بیشتر مناسب بناهای تجاری است اما سازه ای که در این مطلب قصد معرفی آن را داریم نوع استفاده از پنل های شیشه ای در نمای ساختمان مسی را بکل متحول کرده است.

مجله میترا

مشخصات

گوشی های اندرویدی از لحاظ امنیت همیشه توسط رقبا به چالش کشیده شده اند و این بار یک باگ بزرگ کشف شده است که می تواند از طریق آن گوشی را به سادگی روت کرد. برنامه‌های کمی وجود دارند که تنها طی چند ثانیه گوشی‌های اندرویدی هوشمند، از محصولات ال‌جی گ تا سامسونگ و موتورولا و گوشی‌های دیگر برند‌ها را روت کنند.

مجله میترا

مشخصات

ریحان ، سبزی که از برگ آن بصورت سالاد و یا به عنوان سبزی خوردن استفاده می شود. ریحان بومی مناطق گرم آفریقا و یکی از سبزیجات خوشبوي یکساله از خانواده Labiatae با نام علمی Ocimum basilicum است که در زبان انگلیسی به آن Sweet basil می گویند که داراي ساقه هاي نازك و بلند و برگهاي صاف،پهن و تخم مرغی شکل و دارای خواص دارویی زیادی می باشد.

مجله میترا

مشخصات

باید اعتراف کرد که گوشی‌های هوشمند بسیار پیشرفت کرده‌اند و قابلیت‌ها و ویژگی‌های متفاوتی نیز دارند. البته هرچه گوشی‌ها بیشتر پیشرفت کنند قیمت آنها نیز بیشتر خواهد بود و لازم است تا هنگام خرید پول بیشتری بایت آنها پرداخت. بسیاری از گوشی‌ها قیمت‌های بسیار زیادی دارند بنابراین بهتر است به خوبی از این گوشی‌ها محافظت کرد و به فکر افزایش عمر گوشی های هوشمند بود.

مجله میترا

مشخصات

اگر شما نیز از آن جمله افرادی هستید که ترجیح می دهید جام های سفره عقد رو خود تزیین نمایید، ما در این مطلب شما عزیزان را با جدیدترین مدل های جام عسل سفره عقد آشنا می نماییم تا از این طریق بتوانید بهترین و شیک ترین جام عسل را بر روی سفره عقدتان داشته باشید.

مجله میترا

مشخصات

مولتی‌پاد استودیو یک شرکت فرانسوی است که نمونه‌ی آزمایشی خانه‌ی پاپ‌آپ را ساخته است، نوعی خانه‌ی عجیب‌وغریب و خاص که شبیه به خانه‌های بازیِ لگو ساخته می‌شود. ایده‌ ” ساخت خانه با یک پیچ گوشتی ” کار بسیار ساده است؛ درست کردن خانه‌ای کم‌هزینه، با طراحی خوب و مصرف بهینه‌ی انرژی؛ و جواب آن ایجاد خانه‌ پاپ‌آپ است.

مجله میترا

مشخصات

حفاظت از حریم خصوصی یکی از مهم ترین نکاتی است که کاربران به هنگام استفاده از اینترنت باید به آن توجه داشته باشند؛ همه ما باید بدانیم که چه اطلاعاتی را بر روی اینترنت به اشتراک می گذاریم، در این مطلب به معرفی تکنیک هایی برای ارتقاء سطح امنیت مجازی شما خواهیم پرداخت.

مجله میترا

مشخصات

یکی از گونه‌های وحشی رز و بومی اروپا، آسیای باختری و شمال خاوری آفریقا است. گونه‌های بسیاری از آن در جنگلهای شمال، منطقه ارسباران، و ارتفاعات فوقانی مناطق دیگر ایران بصورت خودرو یافت می‌شود. گل‌های آن ریز هستند که به رنگ‌های صورتی، سفید، قرمز و گاهی زرد یافت می‌شوند. بوی آن‌ها ملایم و مطبوع است.

[ ادامه مطلب ]


مجله میترا

مشخصات

فايروال به شما اجازه مي دهد صفحات وب را ببينيد و به آنها دسترسي داشته باشيد، فايل download كنيد، چت كنيد و ... . در حاليكه مطمئن هستيد افراد ديگري كه در اينترنت مشغول هستند نمي توانند به كامپيوتر شما دست درازي كنند. بعضي از فايروالها نرم افزارهايي هستند كه روي كامپيوتر اجرا مي شوند اما فايروالهاي ديگر به صورت سخت افزاري ساخته شده اند و كل شبكه را از حمله مصون مي كنند.

مجله میترا

مشخصات

امروزه بسیاری از خانواده‌ها به دنبال اضافه کردن استخری خصوصی به خانه‌های خود هستند. هرچند هزینه‌، زمان و فضای مورد نیاز برای ساخت این استخرها بسیار زیاد است و به همین دلیل بسیاری به سراغ خرید استخر بادی و قابل حمل می‌روند.

مجله میترا

مشخصات

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: خریدهای اینترنتی عید را آگاهانه انجام دهید. در سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی بعضی تبلیغات غیرواقعی وجود دارد و در بعضی از آنها هویت واقعی فروشنده و مکان وی مشخص نیست.

مجله میترا

مشخصات

طبیعت همیشه الگویی مناسب برای انسان ها بوده تا بهترین مکانیزم ها و بهترین مهندسی ها را از دل آن بیرون کشیده و به صورت مصنوعی در ماشین آلات و دست ساخته های خود به کار ببرند. همیشه در طبیعت، کارایی ارجحیت دارد و هیچ الگوی پایداری نیست که نتوان از آن چیزی آموخت. از مدل حرکت حیوانات گ تا ساختار بدن جانوران و گیاهان. هر چیزی در موقعیتی خاص می تواند راهگشای مشکلی بزرگ برای جامعه بشری باشد؛ تنها کافی است با نگاهی عمیق به طبیعت نگریست.

مجله میترا

مشخصات

با استفاده از رومه های لوله شده و چسب به روش زیر می توانید که ظرف تزیینی زیبا ساخت و در آخر هر رنگی که دوست دارید به آن اسپری کنید. گر چه در آن نمی توانید میوه و اشیا سنگین گذاشت ولی از خودش به تنهایی می توان به عنوان یک شی تزیینی استفاده کرد و یا در آن میوه های پلاستیکی و مصنوعی گذاشت.

مجله میترا

مشخصات

ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﻘﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺩﮐﻮﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺟﺎﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺍﮊ ﮐﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺩﮐﻮﺭﺍﺳﯿﻮﻧﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺍﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻋﻠﻢ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺩﮐﻮﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

مجله میترا

مشخصات

این روزها همه از تلگرام استفاده می کنند و به نظر می رسد که خیلی از راهکارها و تنظیمات آن را یاد نگ اند و یا لزومی ندیده اند که آموزش ببینند. ما در این مطلب به شما 10 راهکار اصلی و ترفند تلگرام را که بسیار مفید هستند معرفی می کنیم.

مجله میترا

مشخصات

دو عامل اصلی باعث شده است که مواد نانوساختار رفتاری متفاوت از مواد در ابعاد معمولی از خود بروز دهند: اثرات سطحی و اثرات کوانتومی. این دو عامل واکنش‌پذیری شیمیایی مواد، خواص مکانیکی، نوری، الکتریکی، مغناطیسی و ... و به طور کلی همه خواص فیزیکی و شیمیایی آن‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.

مجله میترا

مشخصات

با اینکه انسان ها به راحتی با رُبات ها درد و دل می کنند و از آنها به عنوان یک گوش شنوا استفاده می کنند، اما در انتها رُبات ها توانایی ابراز همدردی و کمک عاطفی را ندارند و نمی توانند جای یک انسان را پرکنند.

[ ادامه مطلب ]


مجله میترا

مشخصات

خیلی وقت ها ممکن است فکر کنید زندگی شهری بسیار بهتر از زندگی کردن در روستا است. اما زندگی شهری و روستایی هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند كه ما در اين متن به برخي از مهمترين انها اشاره كرده ايم.

[ ادامه مطلب ]


مجله میترا

مشخصات

شناخت خانمها بسیار پیچیده و سخت است . ن عشق خود را به راحتی و در قالب کلمات رک و صریح بروز نمیدهند و باید مردان این زیرکی را داشته باشند که از روی نشانه های خاص رفتاری و گفتاری یک زن متوجه عاشق شدن او بشوند.

مجله میترا

مشخصات

درخشش و تمرکز خیره کننده‌ی تابلوی مونالیزا چگونه خلق شد؟هر روزه افراد زیادی از سراسر جهان به پاریس سفر می‌کنند تا مشهور‌ترین تابلوی رنگ روغن جهان، مونالیزا را تماشا کنند. بیشتر آن‌ها فقط کنجکاو هستند و می‌خواهند تجربه‌ی شخصی دیدن این اثر را داشته باشند.

مجله میترا

مشخصات

ﺁﺑﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﻧﯿﺎﮔﺎﺭﺍ، ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﯾﮏ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎﮔﺎﺭﺍ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ .ازنظر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﻧﯿﺎﮔﺎﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺯ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﺎﺭﯾﻮ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺎﮔﺎﺭﺍ ﻓﺎﻟﺰ ﺍﻭﻧﺘﺎﺭﯾﻮ ﻭ ﻧﯿﺎﮔﺎﺭﺍ ﻓﺎﻟﺰ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ . ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ ﯾﺎ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﻧﻌﻞ ﺍﺳﺐ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ.

مجله میترا

مشخصات

لوستر ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺭﭘﺮﺩﺍﺯﯼ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﻭ .… ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻟﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﺩﮐﻮﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﺍ ﺍﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

مجله میترا

مشخصات

۴۰ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۱۶ ﮊﻭﯾﯿﻪ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۹ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﻧﯿﻞ ﺁﺭﻣﺴﺘﺮﺍﻧﮓ، ﺑﺎﺯ ﺁﻟﺪﺭﯾﻦ ﻭ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐﺎﻟﯿﻨﺰ ﺳﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮﺭﺩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺁﭘﻮﻟﻮ ۱۱ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺷﮏ ﺳﺎﺗﺮﻥ ۵ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﮐﯿﭗ ﮐﺎﻧﺎﻭﺭﺍﻝ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﻓﻠﻮﺭﯾﺪﺍ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﮐﺮﻩ ﻣﺎﻩ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺳﻄﺢ ﮐﺮﻩ ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩ

مجله میترا

مشخصات

زنوو (به دانمارکی: Zenvo) کارخانه اتومبیل‌سازی دانمارکی است، که در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد و در سال ۲۰۰۸ نخستین محصول خود را با نام st1 معرفی کرد.این خودرو در کلاس خودرو اسپورت قرار گ و طراحی آن خودروهای موتور وسط عقب-محور عقب بوده است. سیستم جعبه‌دندهٔ آن ۶ دنده به صورت دستی است. این خودرو با دو موتور ۱۲۵۰ و ۱۱۰۴ اسبی تولید می‌شود.

مجله میترا

مشخصات

طراحی وب سایت نیاز به تخصص و مهارت کافی دارد. بنابراین هر کسی نمی تواند به راحتی مدعی طراحی سایت شود. ممکن است برخی به زبان های PHP، جاوا اسکریپ، CSS و ... آشنایی ابتدایی داشته باشند و بتوانند یک سایت را با استفاده از قالب های آماده و یا جوملا طراحی کنند، اما در نهایت سایت آنها به عنوان یک سایت حرفه ای به شمار نمی رود و ممکن است در میانه راه با مشکلات متعددی مواجه شود. برای طراحی وب سایتحرفه ای به 5 مرحله نیاز است و تمام آنها باید بلافاصله انجام شوند که عبارتند از:

مجله میترا

مشخصات

ﻧﺎﻡ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮﮎ ﺑﺰﺭﮒ ﭘﺮﻧﺪﻩﺍﯼ ﺑﻮﻣﯽ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦﻫﺎ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﻣﻨﻘﺮﺽ ﺷﺪ . ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﻮﺍﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﻧﺠﺎ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ.

مجله میترا

مشخصات

اینترنت اشیا، فقط مربوط به وسایلی نیست که به شبکه اینترنت متصل هستند. فناوری های مربوط به اینترنت اشیاء امکان جمع آوری و هماهنگ کردن داده ها را فراهم می کند و به کشاورز و تعاونی های کشاورزی، امکان می دهد از مزایای اقتصاد در مقیاس بزرگ بهره ببرند بی آنکه مجبور شوند شرکت های بزرگ تأسیس کنند. هدف طرحی اروپایی موسوم به «اینترنت محصولات کشاورزی و مزارع» هم همین است.

مجله میترا

مشخصات

وَنسان ون گوگ یا آن گونه که در زبان هلندی خوانده می‌شود فینسِنت فان خوخ، نابغه نقاشی بود که در سن ۳۷ سالگی خودکشی کرد و بسیاری او را دیوانه می‌پنداشتند. در ۱۲۵ سالگی درگذشت او سازمان‌های بسیاری نامش را گرامی می‌دارند.وَنسان ون گوگ سی‌ام مارس سال ۱۸۵۳ به دنیا آمد و در سال ۱۸۹۰ در سن ۳۷ سالگی با شلیک گلوله به زندگی‌اش پایان داد.

مجله میترا

مشخصات

یک خودروی اسپرت ماشین هلندی است. اسپایکر ماشین مدرن دارای حق قانونی نام تجاری است. شعار این شرکت ″Nulla tenaci invia est via″ است، که لاتین است ″برای مستحکم، بدون جاده غیرقابل نفوذ است″. [2] لوگوی مارک نشان دهنده موتور چرخشی یک هواپیما است، اشاره به شرکت تاریخی Spyker که هواپیما را تولید می کند. [7] در سپتامبر 2011، خودروی سوئدی در سال 2007، Spyker را به فروش سهام اسپیکر به صندوق سرمایه گذاری خصوصی آمریکا و صندوق سرمایه گذاری North Street Capital برای 32 میلیون یورو (41 میلیون دلار) اعلام کرد.

مجله میترا

مشخصات

مشاغل عجیب و غریب دنیا کم نیستند. اما میان همان مشاغل عجیب هم باید به چند مورد اشاره ای ویژه داشته باشیم که اصولاً روی ترکیب « عجیب و غریب» را سفید کرده اند. این مطلب آسمونی نگاهی است به همین مشاغل :چشنده غذای سگ.کنترل چی تخم مرغ ها.آدامس پاک کن.تخم مرغ شکن.مورچه گیر.مغز خالی کن .داور بو .محافظ پل های متحرک .کنترل چی چیپس های سیب زمینی.هنرمند صداساز فیلم ها.رنگ کار مرکبات.ساقدوش عروس کرایه ای.چروک صاف کن.ژله پر کن شیرینی های دونات.جدا کننده جوجه های نر و ماده.

مجله میترا

مشخصات

این روزها نام نانو بسیار شنیده می‌شود: علوم و فناوری نانو، دانشمندان نانو، سمینار نانو، کارگاه نانو، کتاب نانو و ... . چرا این «نانو»ی بسیار کوچک این قدر مهم شده و نامش بر سر زبان‌ها افتاده است؟ دلایل بسیاری برای اهمیت علم و فناوری نانو وجود دارد.

مجله میترا

مشخصات

فصل زمستان صرفنظر از سرمای فراوان، مناظری زیبا و شگفت انگیز را نیز پیش چشم انسان به نمایش می‌گذارد که حقیقتا تماشایی هستند. توپ‌های یخی دریاچه‌ی میشیگان هم یکی از معجزات فصل زمستان است. با کجارو همراه باشید.

مجله میترا

مشخصات

همه ما به کرات از رسانه های مختلف از جمله صدا و سیما می شنویم که از هنر سینما به عنوان هنر هفتم یاد می کنند اما کمتر کسی از خود می پرسد که اگر سینما هنر هفتم است پس مابقی اعداد یعنی هنر اول تا ششم اختصاص به کدام رشته های هنری دارد ، اصلا اگر سینما هنر هفتم است تکلیف هنر اول تا ششم چه می شود و یا اصلا هنر اول کدام یک از رشته های هنری است؟

مجله میترا

مشخصات

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﯿﺮﻩٔ ﮔﺮﺑﻪﺍﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﻃﻮﻝ ﻗﺎﻣﺖ ﺁﻥ ﺗﺎ ۳٫۳ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻭﺯﻥ ﺁﻥ ﺗﺎ ۳۰۶ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﻣﯽﺭﺳﺪ . ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪٔ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭ، ﺧﻂﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﺩﯼ ﺗﯿﺮﻩ ﺭﻭﯼ ﺧﺰ ﻗﺮﻣﺰ - ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﯿﻪٔ ﺯﯾﺮﯾﻦ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﺪﻧﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻭ ﭘﺎﻫﺎﯾﯽﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﯿﺮﻭﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ. ﺟﺜّﻪٔ ﺑﺒﺮﻫﺎﯼ ﻧﺮ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺒﺮﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪٔ ﺑﺒﺮ ﻧﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺒﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

مجله میترا

مشخصات

ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺳﺠﺪﻩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ، ﻭﺍﮊﻩٔ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻌﺮﺏ ﻭﺍﮊﻩٔ ﻣﺰﮔﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﺮﺑﯽ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .ﻣَﺰﮔَﺖ ﻭﺍﮊﻩﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﺳﺖ . ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺰ ﺩﺭ ﻣﺰﮐﺪ ﯾﺎ ﻣﺰﮔﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﻭ ﮐﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﮐُﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ، ﻣﺰﮔﺖ ﯾﺎ ﻣِﺰﮔﻮﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻋﺮﺍﻕ، ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻭ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

مجله میترا

مشخصات

با پیشروی منجمان ناسا در فضاهای بین ستاره‌ای نیاز آنها به تلسکوپ‌های قدرتمند بیشتر احساس می‌شود و به همین دلیل طرحی برای استفاده از نور خورشید به عنوان عدسی یک تلسکوپ قدرتمند مطرح شده است.

[ ادامه مطلب ]


مجله میترا

مشخصات

نانومواد بر حسب ابعادی از آنها که در مقیاس نانو قرار دارد به چهار دسته نانومواد صفر بعدی، یک بعدی، دو بعدی و نانومواد حجیم سه بعدی تقسیم بندی می شوند که با روش های بالا به پایین یا پایین به بالا می توان آنها را تولید کرد. نانومواد به دلیل اندازه بسیار کوچک خود، خواص ویژه و بعضاً متفاوت با دیگر مواد معمولی را از خود نشان می دهند.

مجله میترا

مشخصات

ﺳﻨﺘﻮﺭ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪٔ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺯﻫﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ . ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎ ﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ، ﺍﺯ ﺳﻨﮓﺗﺮﺍﺷﯽﻫﺎﯼ ﺁﺷﻮﺭ ﻭ ﺑﺎﺑﻠﯿﺎﻥ ‏( ۵۵۹ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ‏) ﺍﺳﺖ . ﺳﻨﺘﻮﺭ، ﺳﺎﺯﯼ ﮐﺎﻣﻼً ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺑﻮﻧﺼﺮ ﻓﺎﺭﺍﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺁﺳﯿﺎﯾﯽ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ .

[ ادامه مطلب ]


مجله میترا

مشخصات

امور درسی یکی از مهمترین فعالیتهاست که اهمیت زیادی در سایر جنبه‌های زندگی دارد. بر این اساس انجام این فعالیت مهم به نحو احسن بطوری که نتایج خوب و عالی در بر داشته باشد اهمیت زیادی پیدا می‌کند. هیچ کاری بدون برنامه ریزی فعالیتی کامل نخواهد بود. بویژه مسائل درسی و تحصیلی بیشتری دارند،

مجله میترا

مشخصات

ﭘﯿﺎﻧﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻫﺎﯼ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺭﺗﺮﯾﻦ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺳﺖ . ﺻﺪﺍﯼ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﭼﮑﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻢﻫﺎﯼ ﻓﻠﺰﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﭼﮑﺶﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ‏( ﮐﻼﻭﯾﻪﻫﺎ ‏) ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ . ﺳﯿﻢﻫﺎﯼ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪﺍﯼ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ‏« ﺻﻔﺤﻪٔ ﺻﺪﺍ ‏» ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪﻩٔ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

مجله میترا

مشخصات

ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻨﺠﻪ ﻭ ﺳﻢ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﻩٔ ﺯﺭﺍﻓﮕﺎﻥ، ﺑﻠﻨﺪﻗﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺨﻮﺍﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺷﺘﺮﮔﺎﻭﭘﻠﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ . ﺯﺭﺍﻓﻪ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﺩﺭﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺖ . ﻗﺪ ﺯﺭﺍﻓﻪ ﺑﻪ ۶ ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻭﺯﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﻥ ۱۶۰۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻭ ۸۳۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻨﺲ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

مجله میترا

مشخصات

مطمئنا تا به حال گرمای حاصل از کار کردن پردازنده و سایر ماژول‌های لپ‌تاپ یا خودروی خود را با لمس قسمت پشتی لپ‌تاپ با کاپوت خودرو از نزدیک دیده‌اید. ایجاد گرما در تمام ابزار‌هایی که برای ارائه‌ی سرویس از انرژی استفاده می‌کنند، پدیدار می‌شود.

مجله میترا

مشخصات

آیا ازجمله افرادی هستید که نگران آسیب دیدن از امواج الکترومغناطیسی ساطع‌شده از وای‌فای و دیگر دستگاه‌ها هستید؟ در این صورت باید از شنیدن این مطلب خوشحال شوید که دیگر تنها چاره‌ی کار استفاده از کلاه‌های ورقه آلومینیومی نیست. چندین کارآفرین اسلواکیایی اولین کلاه ضد سیگنال را ساخته‌اند که برای محافظت از مغز شما در برابر امواج الکترومغناطیسی ساخته‌شده است.

مجله میترا

مشخصات

کنجکاوی را دنبال کنید “من هیچ استعداد خاصی ندارم. فقط عاشق کنجکاوی هستم” چگونه کنجکاوی خودتان را تحریک می کنید؟من کنجکاو هستم، مثلا برای پیدا کردن علت اینکه چگونه یک شخص موفق است و شخص دیگری شکست می خورد. به همین دلیل است که من سال ها وقت صرف مطالعه موفقیت کرده ام. شما بیشتر در چه مورد کنجکاو هستید؟پیگیری کنجکاوی شما رازی است برای رسیدن به موفقیت. پشتکار گرانبها است “من هوش خوبی ندارم، فقط روی مشکلات زمان زیادی می گذارم” تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند.

مجله میترا

مشخصات

در این مطلب روش چگونگی رمزگذاری بر روی فایل ها و یا فولدرها آموزش داده می شود و پس از این می توانید به راحتی هر تعداد فایل و یا فولدر شخصی خود را رمز عبور بگذارید و بدون داشتن رمز عبور نتوان آن فولدر یا فایل را باز کرده و مشاهده نمود.

[ ادامه مطلب ]


مجله میترا

مشخصات

باران خوبی باریده بود و مردم دهکده‌ی شیوانا به شکرانه نعمت باران و حاصلخیزی مزارع، عصر یک روز آفتابی در دشت مقابل مدرسه شیوانا جمع شدند و به شادی پرداختند. تعدادی از شاگردان مدرسه شیوانا هم در کنار او به مردم پراکنده در دشت خیره شده بودند.

مجله میترا

مشخصات

کاربرد نانو تکنولوژی هیچ زمینه علمی را به حال خود رها نکرده است. علوم کشاورزی نیز از این قاعده جدا نیستند. تا به حال کاربردهای متعددی از فناوری نانو در کشاورزی، صنایع غذایی و علوم دامی مطرح شده است.

مجله میترا

مشخصات

قصد دارم توضیحاتی در مورد رجیستری ویندوز و نحوه تغییر قسمت‌های مختلف اون بپردازم.اگر شما هم دوست دارین تا با توجه به سلیقه خودتون بعضی از قسمت های ویندوز رو تغییر بدین و به اصطلاح کاستومایز کنین، میتونین با مطالعه به خواسته خودتون برسین.

مجله میترا

مشخصات

ﻓﻮﮎ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺁﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺁﺏ، ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺳﺖﻫﺎ ﻭ ﻧﯿﻤﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺪﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺰﯾﺪﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ ﻭﯾﮋﻩﯼ ﺑﺪﻥ ﻓﻮﮎ ﻫﺎ، ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﮔﺮﺍﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﺳﺖ.

مجله میترا

مشخصات

در این نوشتار سعی خواهیم داشت که کم هزینه ترین کشورهای برای تحصیلات دانشگاهی را معرفی نماییم و همینطور از نظر هزینه تحصیل و هزینه زندگی در کشورهای مختلف مقایسه ای انجام دهیم تا کم هزینه ترین کشورها برای تحصیلات دانشگاهی را بتوانیم معرفی نماییم.

[ ادامه مطلب ]


مجله میترا

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: هزینه ,تحصیلات ,هزینه ترین ,برای تحصیلات ,کشورها برای ,ترین کشورها ,تحصیلات دانشگاهی ,برای تحصیلات دانشگاهی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
گیاهی است چندساله با گلی سفیدرنگ و خوشبو که عصارهٔ آن در عطرسازی استفاده می‌شود. در زبان انگلیسی آن را tuberose می‌گویند که از واژهٔ لاتین tuberosa به معنی ورم یا غده گ شده‌است. گل مریم در هندوستان دارای اهمیت ویژه‌ای است و در مراسم عروسی، عزا و آیین‌های مذهبی استفاده می‌شود.

مجله میترا

مشخصات

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺁﺏ ﺭﯾﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺸﺮﺩﮔﯽ ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻮ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮔﺮﺍﻧﺶ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

مجله میترا

مشخصات

روت در لغت به معنای ریشه و اصطلاحاً روت کردن به زبان ساده یعنی دسترسی ریشه‌ای به دستگاه اندرویدیتان. وقتی گوشی را برای اولین بار روشن می‌کنید در قسمت تنظیمات یا Settings می‌توانید گزینه‌های زیادی را به دلخواه خود تغییر دهید اما این تنظیمات تنها چیزهایی هستند که سازنده گوشی اجازه تغییر در آن‌ها را داده است.

مجله میترا

مشخصات

اشکودا، (به چکی: ŠKODA AUTO) شرکت خودروسازی مستقر در جمهوری چک است، که در سال ۱۸۹۵ توسط واکلاو لورین و واکلاو کلمنت تأسیس شد. اشکودا در سال ۱۹۹۱ یکی از زیرشاخه‌های اروپایی گروه فولکس‌واگن شد[۱] و هم‌اکنون از برندهای متعلق به این کمپانی آلمانی به‌شمار می‌آید.[۲] در سال ۲۰۱۲ مجموع تولید و فروش بین‌المللی شرکت اشکودا به ۹۳۹٫۲۰۰ اتومبیل رسید.

مجله میترا

مشخصات

در سال‌های گذشته، بود و نبود لوستر و آباژور در خانه‌ها مساله مهمی نبود. یعنی، آنقدر که مردم به مبل و صندلی توجه نشان می‌دادند لوستر اهمیت نداشت. اما این روزها لوستر و آباژور یکی از فاکتورهای مهم طراحی داخلی منازل شده است.

مجله میترا

مشخصات

بزرگ‌ترین چالش پیش روی دوستداران و دست‌اندرکاران استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، هزینه‌ی بالای ایجاد بستر و سخت‌افزار مورد نیاز برای استفاده از این انرژی‌ها است. در مقایسه با سال‌های گذشته، ساختن مزارعی متشکل از پنل‌های خورشیدی کریستال سیلی بسیار ارزا‌ن‌تر شده است، اما همچنان در مقایسه با سایر منابع انرژی بسیار بهینه‌تر از پیش است.

مجله میترا

مشخصات

مغز شما متعلق به خودتان است و شما هم این قدرت عجیب و باورنکردنی را دارید که کلیه افکار و خاطره های آزار دهنده را از آن بزدایید و با تصمیم گیری و هوشیاری ، این قدرت در شما وجود دارد که به دیگران نیز کمک کنید تا بازیچه قرار دادن دیگران را متوقف کنند.

مجله میترا

مشخصات

روزانه ممکن است در هنگام کار با کامپیوتر نیازمند ویرایش فایلهای مختلفی در نرم افزارهایی نظیر Word و Excel باشید. بدین منظور آیا هر بار به جستجوی فایلهای مورد نظر بر روی هارد پرداخته و سپس آنها را باز میکنید؟ اینکار ممکن است تا حدودی مناسب باشد اما برای فایل های پرکاربرد که زیاد با آنها سر و کار دارید راه چندان خوبی نیست. در آفیس 2007 فکر مناسبی برای فایلهای پرکاربرد شما شده است ؛ به طوریکه میتوانید فایل هایی که زیاد با آنها کار دارید را همواره در نزدیکی خود احساس کنید. در این ترفند به معرفی این قابلیت جالب آفیس 2007 در نرم افزارهای Excel ، Word و PowerPoint میپردازیم.

مجله میترا

مشخصات

ﺗَﮕَﺮﮒ Hailstorm ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺑﺎﺭﺵ ﺍﺳﺖ . ﺗﮕﺮﮒ ﻗﻄﺮﻩﻫﺎﯼ ﯾﺦﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻓﺮﻭ ﻣﯽﺭﯾﺰﺩ . ﺗﮕﺮﮒ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻫﻮﺍ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﻓﺮﻭ ﻣﯽﺭﯾﺰﺩ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺯﯾﺎﻥ ﺳﺮﺩﺭﺧﺘﯽﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻝﻫﺎﯼ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻓﺎﺕ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ.

مجله میترا

مشخصات

اینتل مدت‌ها است که به‌عنوان یکی از برترین تولیدکنندگان حافظه‌های پرسرعت SSD شناخته می‌شود، اما SSD های این کمپانی عموما با اینترفیس SATA کار می‌کردند. حال این کمپانی از درایو SSD جدید خود که برپایه PCI-E کار می‌کند و ظرفیت خارق‌العاده ۲ ترابایت دارد، رونمایی کرده است.

مجله میترا

مشخصات

امروزه با پيشرفت فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي، ابزار جرم بيشتري در اختيار مجرمان حرفه‌اي قرار گ است. فضاي مجازي يكي از اين ابزارها شمرده مي‌شود. امروزه مجرمان اينترنتي با ترفندهاي گوناگون سعي در پنهان كردن خود در اين فضا را دارند كه يكي از اين ترفندها استفاده از اماكن عمومي مجازي نظيركافي نت‌ها است.

مجله میترا

مشخصات

ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺁﻧﺠﻞ ‏( Angel Falls ‏) ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ 979 ﻣﺘﺮﻣﯿﺮﺳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎﯾﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﺑﻮﻟﯿﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺭﺩ . ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﺎ ﺩﻫﻪ 1930 ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﻧﭙﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﻧﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﺟﯿﻤﺰ ﺁﻧﺠﻞ، ﮐﺎﻭﺷﮕﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ.

مجله میترا

مشخصات

نیاز ها و علاقه های طبیعی در کودکان تا اندازه ای متفاوت است نیاز ها و علاقه های کودک برای ابراز وجود و زندگی کردن است رده بندی ذوق و علاقه کودکان به ترتیب اهمیت مشکل است زیرا هر فرد و هر گروه سنی از کودکان به یک امر یا موضوع خاص توجه بیشتری نشان می دهد

[ ادامه مطلب ]


مجله میترا

مشخصات

SMB یا Surface Marker Buoy وسیله ای امدادی و کمکی با کاربری های متفاوت در غواصی است . در ایران به SMB پاراشوت نیز گفته میشود . در حال حاضر بسیاری از غواصان ما با این وسیله آشنا نبوده یا با کاربرد و یا خطرات آن آشنا نیستند .

مجله میترا

مشخصات

این وسیله می‌تواند زمینه انجام پیوند قلب را گسترش داده و حیات دوباره به قلب های مرده ببخشد . قلب فرد تازه در گذشته را حفظ می‌نماید تا به فرد نیازمند پیوند زده شود . حیات دوباره به قلب های مرده امری بسیار حیاتی در زمینه پیوند قلب در صنعت پزشکی است.

مجله میترا

مشخصات

میزان گرمایش در شهرها از متوسط گرمایش جهانی بیشتر است، به همین دلیل کنترل گرمای حاصل از فعالیتهای شهری مهم است. دمای هوا در شهرهای ما بیشتر و بیشترمی شود. ساختمان ها، سیستم های تهویه مطبوع، ترافیک شهری و فعالیتهای صنعتی، گرما ایجاد می کنند. برای شهرسازی پایدار و سازگار با محیط زیست چه کاری می توان انجام داد؟ محققان طرح اروپایی می خواهند پاسخ این پرسش را بدانند.

مجله میترا

مشخصات

این رشته از سه مرحله کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تشکیل شده است که دانشجویان در مرحله کارشناسی پس از گذراندن موفقیت آمیز۱۳۲ واحد دروس مشترک معرفتی- نظری، علوم پایه، پزشکی، مهندسی و مبانی بیوتکنولوژی به اضافه آموختن زبان انگلیسی در حد ۵۵۰ نمره تافل و آشنایی کامل با یک زبان برنامه نویسی کامپیوتر در صورتی که معدل آنها در هر نیمسال تحصیلی ۱۵ باشد، می توانند وارد مرحله دوم یعنی مقطع کارشناسی ارشد شوند.

مجله میترا

مشخصات

ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻥﻫﺎ ‏(Phytoplankton ‏) ﺩﺳﺘﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻥﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﭘﺮﻭﺭﺩﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺯﻭﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻥﻫﺎ ‏(ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻥﻫﺎﯼ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‏) ﻭ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻥﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﺭﯾﺰ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺟﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﻫﯿﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎﯼ ﺁﺑﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮﺥ.

مجله میترا

مشخصات

منطقه ساسی دی ماترا محله‌ای متشکل از مسکن‌های غار شکل است که در شهر قدیمی Matera در منطقه Basilicata واقع شده است. در حقیقت گذشته ساسی به ۹هزار سال قبل بازمی‌گردد و به عبارتی دیگر جزو اولین محل‌های زندگی ساخته شده به دست بشر در کشور ایتالیا است.

مجله میترا

مشخصات

گاندی همیشه می‌گفت که اصول او ساده هستند و از باورهای سنتی هندو به نام‌های ساتیا (حقیقت) و آهیمسا (ضدخشونت) گ شده‌اند. او می‌گفت «من چیز جدیدی ندارم که به دنیا یاد بدهم. حقیقت و ضدخشونت بودن هم‌سن کوه‌ها هستند».

مجله میترا

مشخصات

تا حالا دوست داشته اید بدانید راه رفتن روی آب چه حسی دارد؟ حالا می توانید این شانس را داشته باشید! پروژه اسکله شناور روی دریاچه «Iseo» ایتالیا از 18ام ژوئن افتتاح می شود و شبانه روزی و کاملا رایگان است.

مجله میترا

مشخصات

تویوتا، (به انگلیسی: Toyota) شرکت خودروسازی ژاپنی و چندملیتی است، که دفتر مرکزی آن، در شهر تویوتا، آیچی قرار دارد. شمار کارکنانشرکت تویوتا در سال ۲۰۱۳ بیش از ۳۳۳ هزار نفر اعلام شد و به عنوان بزرگترین خودرو ساز جهان شناخته می‌شود.اولین خط تولید اتومبیل شرکت تویوتا در سال ۱۹۳۷ توسط کیشیرو تویودا و در کارخانه شرکت نساجی صنایع تویوتا، که متعلق به پدرش (ساکیشی تویودا) بود، راه‌اندازی شد. نخستین خودروی سواری این شرکت نیز، تویوتا ای‌ای نام داشت.

مجله میترا

مشخصات

دوره آموزشی گمرک آشنایی با گمرک جهت شرکت در دوره آموزشی گمرک..گمرک عبارتست از سازمان دولتی که مسؤول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت وصادرات کالاها می‌باشد. اجرای قوانین و مقررات مربوط به کالای همراه مسافر نیز بر عهدهٔ سازمان گمرک می‌باشد. حقوق گمرکی در واقع یک گونه مالیات غیرمستقیم است.

مجله میترا

مشخصات

دوره کارشناسی ارشد مهندسی مخابراتICTمجازی مرکب از دروس نظری و کار تحقیاتی درزمینه مخابرات است. هدف از ایجاد این دوره، تربیت دانش آموختگانی است که با فعالیت در زمینه های برنامه ریزی، طرح و پیاده کردن شبکه های مخابراتی و طرح و ساخت تجهیزات و مدارات مخابراتی، بتوانند بنحو موثری پاسخگوی نیازها و کمبودهای کشور باشند.

[ ادامه مطلب ]


مجله میترا

مشخصات

مدت زمان نسبتا زیادی است که کمپانی‌های مختلف شروع به ساخت خودروهای برقی و الکتریکی کرده‌اند که نسبت به اتومبیل‌های بنزینی آلودگی و سر و صدای کمتری دارند که این خود می‌تواند برای محیط زیست و دوست داران آن مناسب باشد. در این میان برخی طرح‌های خودروهای برقی حتی به تولید انبوه رسیده‌اند که نام کمپانی‌هایی نظیر رنو و بی‌ام و در این میان بسیار شنیده و دیده می‌شود.حال به بررسی چند خودروی برقی ایرانی می‌پردازیم.

مجله میترا

مشخصات

حتما شما هم در خانه خود برای اتصال به اینترنت از وای فای استفاده می کنید و همیشه دلشوره این را دارید که وای فای شما هک نشود، و یا اینکه دوستانتان از شما رمز وای فای شما را بخواهد و شما هم برای اینکه دوستانتان ناراحت نشود رمز وای فای خود را در اختیارشان قرار می دهید.

مجله میترا

مشخصات

صدف دریایی یا به فارسی گوش‌ماهی نام عامی است که به پوستهٔ سخت کلیه جانوران نرم‌تنی که دارای پوشش خارجی هستند اطلاق می‌شود، از قبیل دوکفه‌ای‌ها و شکم‌پایان. البته گاهی به پوسته حلزون نیز صدف اطلاق می‌شود.جنس پوستهٔ صدف از سیلیکات است. این جانوران یک یا دو صدف (کفه) سفت آهکی دارند که تن نرمشان را دربر گ‌است. برخی از انواع صدف، خوراکی هستند.

مجله میترا

مشخصات

بسیاری از افراد اینترنت را دشمن خلاقیت و مانعی برای شکوفایی استعدادهای فردی محسوب می‌کنند؛ درحالی‌که استفاده‌ ی صحیح از آن می‌تواند خلاقیت ما را در کار و زندگی ‌به شکل غیر منتظره‌ای افزایش دهد.

مجله میترا

مشخصات

سایت خانه هنر ارائه دهنده ی انواع پکیج های آموزشی ذر زمینه ی هنر نویسندگی ( آموزش داستان نویسی ، آموزش نمایشنامه نویسی ، آموزش فیلمنامه نویسی، آموزش نویسندگی برای رادیو و تلویزیون ) انواع محصولات خود را در پکیج های ویژه ی شامل تخفیف ارائه می دهد.

مجله میترا

مشخصات

ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺎﻭﺷﮕﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻭ ﺳﻔﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺳﻮﯼ ﺟﻮ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺭﻣﺰ ﻭ ﺭﺍﺯ ﻓﻀﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ . ﺍﻏﻠﺐ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﻓﻀﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ .

مجله میترا

مشخصات

آیا واقعا با اتصال دائم لپ تاپ ها به برق، برای شان مشکلی پیش نمی آید؟ مسلما این سوالی است که خیلی ها از خودشان می پرسند. خصوصا کاربرانی که تازه اولین لپ تاپ خود را خریداری کرده اند و هنوز نمی دانند، چطور باید از آن مراقبت کنند.

مجله میترا

مشخصات

سالی که وودی آلن فیلم «ویکی کریستینا بارسلونا» را ساخت بسیاری از بینندگان مسحور زیبایی این شهر اسپانیایی شده بودند و هوای سفر به آنجا به سرشان زده بود اما همان روزها، تقریبا همزمان با این فیلم، آلخاندرو ایتاریتو، کارگردان مطرح سینما، فیلمی با نام «زیبا» (Beautiful) ساخت که اتفاقا حوادث آن نیز در بارسلونا می گذشت.

مجله میترا

مشخصات

ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﺯ ﺯﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮏ ﯾﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻢﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻮﺭﺩﻭﻓﻮﻥ ‏( ﺑﻪﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Cordophones ‏) ﯾﺎ ﺯﻩﺻﺪﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ‏( ﭼﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﻭ ﭼﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯼ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﮔﯽ ‏) ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﺳﺖ ﻫﻢﮔﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻏﺮﺏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

مجله میترا

مشخصات

همه می خواهند که از نظر دیگران خوب و باحال باشند، اما اکثرا نمی توانند. این کار هیچ رمز و رازی ندارد. فقط باید بدانید که چطور باشید و چطور رفتار کنید. راه های مختلفی برای رسیدن به این منظور وجود دارد.

[ ادامه مطلب ]


مجله میترا

مشخصات

لیزر نیز به دلیل خواص متمایزش نقش بسيار مهمي در افزايش توليدات صنعتي، گسترش ارتباطات و پيشرفت صنعت چاپ و پزشکی دارد. در رشته مهندسی اپتیک و لیزر دانشجویان با انواع لیزر و اپتیک و کاربردهای آنها، اسپکتروسکوپی لیزری(اندازه گیری طول موج و فرکانس)، فن آوری ساخت قطعات اپتیکی و...آشنا می شوند و قادر به طراحی و ساخت تجهیزات اپتیکی و لیزری مورد نیاز در زمینه های مختلف باشند.

مجله میترا

مشخصات

علت های بسیاری وجود دارد که پسرها تمایل به ازدواج ندارنددوستت دارم اما فعلا آمادگی ازدواج ندارم» شاید شما هم این جمله را شنیده باشید. نمی گوییم که مرد مقابل شما این ادعا را به دروغ مطرح کرده اما این جمله به شما می گوید که این مرد جز دوستی یا حتی یک رابطه رمانتیک به دنبال چیز دیگری نیست.

مجله میترا

مشخصات

سرعت بالای اینترنت به عوامل بسیاری بستگی دارد. بعنوان مثال، در صورتی که شما در کشوری زندگی می‌کنید که میانگین سرعت اینترنت آن پایین است، نباید انتظار و توقع زیادی از سرعت اینترنت همراه و یا مودم وای فای منزل یا محل کار خود داشته باشید.

مجله میترا

مشخصات

بزرگ و کوچک، پیر و جوان اکثریت مردم از بلوتوث و نحوه کارکردن با آن آگاه هستند. بسیاری از گوشی‌های تلفن همراه، دوربین‌های دیجیتالی و پرینترها و … مجهز به این فناوری هستند. کلمه بلوتوث ریشه دانمارکی دارد و از نام پادشاه دانمارک در سال‌های 940 تا 986 گ شده است. نام پادشاه دانمارک در آن زمان Harald Blaatand بود. كلمه Blaatand پس از انتقال به زبان انگليسي به شكل Bluetooth تلفظ شد. در زمان حکومت Harald Blaatand دانمارك و نروژ در جنگ هاي مذهبي با هم مشكل داشتند و این پادشاه توانست این دو کشور را با یکدیگر متحد کند و از آن پس شهرت زيادي كسب كرد.

مجله میترا

مشخصات

شرکت خودروسازی آلمانی است، که مهم‌ترین برند متعلق به گروه فولکس‌واگن است. این گروه م‌اکنون بزرگترین شرکت خودروسازی جهان محسوب می‌شود.این کارخانه در سال ۱۹۳۰ به درخواست رهبر وقت آلمان نازی، آدولف هیتلر بنا نهاده شد. او از فردیناند پورشه تقاضا کرد، خودرویی بسازد که عموم مردم آلمان، توانایی خرید آن را داشته باشند؛ بنابراین شرکت تأسیس شده، فولکس‌واگن نامیده شد که در زبان آلمانی به معنای خودروی مردم است.

مجله میترا

مشخصات

افزایش لگام‌گسیخته ارزش بیت کوین، تحلیلگران امور مالی و اقتصادی را غافلگیر کرده است. ورود به بازار سهام شیکاگو، این پول سایبری را وارد چرخه مالی جهان کرد. آیا دنیای واقعی توان محدود کردن دنیای دیجیتالی را دارد؟

مجله میترا

مشخصات

Acura TLX برای اولین بار به عنوان ″نمونه اولیه TLX″، یک سدان طراحی شده در طراحی استودیو لس آنجلس Acura به عنوان جایگزینی از سدان های TL و TSX، به عنوان جایگزینی برای آن معرفی شد. [2] نسخه تولیدی در نمایشگاه بین المللی خودرو نیویورک در ماه آوریل منتشر شد. فروش در ماه اوت آغاز شد، TLX در ماه جولای در Marysville، اوهایو، ایالات متحده وارد شد.

مجله میترا

مشخصات

ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﺧﺒﯿﺚ ﻭ ﯾﺎ ﺷﮑﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﺷﺒﺎﺡ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺟﺎ ﻣﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎﺗﺮﯾﻦ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﻭﯼ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

مجله میترا

مشخصات

ولوو، (به سوئدی: volvo) شرکت صنایع سنگین سوئدی است، که سازندهٔ خودروهای سنگین و قطعات مربوط به آن می‌باشد. از جمله تولیدات این شرکت تریلی، کامیون، اتوبوس، تجهیزات ترابری و سازه‌ای، سامانه‌های پیش‌رانش دریایی و صنعتی، تجهیزات هوافضا و ارائه خدمات مالی است. شرکت ولوو در سال ۱۹۲۴ با مشارکت مدیر امور مالی کمپانی اس‌کااف؛ اسار گابریلسن و یکی از مهندسان ارشد این شرکت بنام؛ گوستاو لارسون، به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از گروه اس‌کااف راه‌اندازی شد. هدف از تاسیس این شرکت، ساخت خودروهایی بود، که در مقابل سرمای هوای سوئد مقاومت داشته باشند.

مجله میترا

مشخصات

در خانه ای که آدم ها یکدیگر را دوست ندارند بچّه ها نمی توانند بزرگ شوند.. شاید قد بکشند امّا بال و پر نخواهند گرفت آنا گاوالداسخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بزرگان جهان جملات بزرگان جهان انسانی که به شناخت خویش نرسیده باشد، بیسواد حقیقی است هر چند تمام کتب دنیا را خوانده باشد.اگر درونت پر از خشم، نفرت،خودخواهی و غرور، حسادت و زباله‌های دیگر است.

مجله میترا

مشخصات

با تعریف‌های بالا می‌توان به همهٔ ماشین‌های مکانیکی محاسبه مانند خط‌کش‌ محاسبه و یا چرتکه نیز به‌همان صورت که برای ماشین‌های امروزی به‌کار می‌رود، رایانه گفت. البته عبارات و واژه‌های بهتری نیز می‌تواند توصیف فعالیت‌های این ماشین‌ها باشند، واژه‌هایی مانند: داده‌پرداز، سامانه‌های پردازش اطلاعات و همچنین کنترل‌گر.

مجله میترا

مشخصات

ﺟﻨﮓ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮﺩ ﻗﺮﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ 31 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ 1359 ﺑﺎ ﯾﻮﺭﺵ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﯿﺎﺭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .

مجله میترا

مشخصات

علت نامگذاری این دریاچه به ″دریای مرده″ به این دلیل است که به خاطر شوری زیاد آب، هیچ گونه موجود زنده میکروسکوپی در آن قادر به رشد کردن و زنده ماندن نیست؛ تنها تعداد معدودی باکتری و قارچ می توانند در این آب ها زندگی کنند. در حقیقت آب این دریاچه 9.6 برابر از آب اقیانوس ر است.

[ ادامه مطلب ]


مجله میترا

مشخصات

برای تعیین میزان آمادگی بدن نوجوانان و دانش آموزان دوطرح آزمایشی که مورد تحقیق و بررسی تعدادی از مراکز علمی و رشته های تربیت بدنی دانشگاع های معتبر جهان قرار گ است برای شما پیشنهاد می شود که از این دو طرح می توان استفاده کرد

[ ادامه مطلب ]


مجله میترا

مشخصات

بین الطلوعین فاصله زمانی از طلوع فجر و اذان صبح تا طلوع آفتاب است که حدود یک ساعت و نیم طول می‌کشد. در روایات از این زمان به ساعتی از ساعات بهشت یاد شده و آثار و برکاتی برای آن بیان شده که انسان به این نتیجه می‌رسد که اگر می‌خواهد خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت را داشته باشد و از بدبختی‌ها رهایی یابد می‌بایست در این ساعات بهشتی بیدار بماند؛ چرا که فرشتگان در حال تقسیم روزی هستند و اگر خواب بمانی از همه چیز باز ماندی. نویسنده در مطلب حاضربا مراجعه به آیات و روایات نقش کلیدی این ساعت از شبانه روز را تبیین کرده است.

مجله میترا

مشخصات

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که اینستاگرام زیان‌آورترین تاثیرات را روی سلامت روانی جوانان دارد. انجمن سلطنتی سلامت عمومی و انجمن خیریه جنبش سلامت جوانان پژوهشی را در چند ماه اول سال ۲۰۱۷ روی حدود ۱۵۰۰ فرد جوان (۱۴ تا ۲۴ سال) در بریتانیا انجام دادند و در آن استفاده آن‌ها از شبکه‌های اجتماعی را بررسی و ارزیابی کردند.

مجله میترا

مشخصات

داده‌های خامی که روزانه در حجم وسیعی تولید می‌شوند بسیار مفید هستند. تمامی دستگاه‌های متصل به اینترنت، پروفایل‌های شبکه‌های اجتماعی و حتی تاریخچه‌ی جستجوی ما در اینترنت حاوی اطلاعات ارزشمندی هستند

مجله میترا

مشخصات

وقتی که قصد دارید ازدواج کنید باید قبل از آن درباره همه مسائل با همسر آیندتون صحبت کنید تا در آینده با مشکلی روبرو نشین، خجالت رو کنار بگذارین و در تمام زمینه ها کنکاش کنید تا شبهه ای برای بعد از ازدواج باقی نمونه، چون دیگه جای هیچ برگشتی نیست.

مجله میترا

مشخصات

برای همه ی ما پیش آمده که روزی خسته کننده داشته باشیم و کمی از زندگی در شهر یا کشوری که در آن زندگی می کنیم دلزده شویم. با خود فکر کنیم که ای کاش سرنوشت به ما کمی آسان تر می گرفت، ای کاش کمی هزینه ها کمتر بود و می توانستیم ساعات بیشتری برای دل خودمان شادی و زندگی کنیم.

[ ادامه مطلب ]


مجله میترا

مشخصات

پژوهشگران موفق شده‌اند یک سیستم هوش مصنوعی را طراحی کنند که می‌تواند زمان مرگ یک بیمار را بر اساس پرونده پزشکی او با تقریب سه ماه تا یک سال پیش‌بینی کند و به بیمار کمک کند که به موقع به سراغ مراقبت‌های تسکینی برود.

مجله میترا

مشخصات

بهترین ترجمه‌ها و ماهرترین مترجمان آنچه به ما می‌رسانند به اندازه اصل یک اثر نمیتواند گویا باشد به عبارتی اینجا از جاهایی نیست که کپی برابر اصل باشد. زبان انگلیسی به عنوان زبان علمی و فراگیر جهان شناخته شده و به عبارتی زبان مشترک بسیاری از مراکز علمی گشته است. زبان هر قوم و ملتی از مهمترین نمادهای هویت آن ملت است. امروزه دولت‌ها برای حفظ زبان و حتی گسترش دامنه جغرافیایی زبان خود هزینه‌های فراوانی را پرداخت می‌کنند.

مجله میترا

مشخصات

ﺷﻔﻖﻫﺎﯼ ﻗﻄﺒﯽ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻗﻄﺐ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﻠﻮﻉ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺷﻔﻖﻫﺎﯼ ﻗﻄﺒﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺯ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﺍﮐﺘﺒﺮ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﺭﺱ ﺗﺎ ﺁﻭﺭﯾﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽﺍﻓﺘﻨﺪ . ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺭﻗﺺ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .

مجله میترا

مشخصات

کلمه CPU مخفف عبارت Central Processing Unit به معنای ″واحد پردازش مرکزی″ است. همچنین این قطعه با نام‌های زیر نیز شناخته می‌شود: Computer Processor (پردازنده کامپیوتر) Central Processor (پردازنده مرکزی) Brain of Computer (مغز کامپیوتر) Processor (پردازنده) Micro Processor (ریز پردازنده)

مجله میترا

مشخصات

ایجاد محتوای مناسب برای سئو در وب سایت نیاز به دقت و مهارت کافی داشته و کوتاهی در این امر موجب صدمه جدی در وب سایت می شود.ایجاد محتوای مناسب برای سئو در وب سایت کاری بسیار حساب شده است و نیاز به برنامه ریزی دارد.

مجله میترا

مشخصات

لامپ ال‌ای‌دی (به انگلیسی: LED lamp) نوعی از لامپ‌های حالت جامد یا یک محصول دیود است که از تکنولوژی دیود نورافشان برای استفاده در وسایل روشنایی مونتاژ شده‌است، استفاده می‌شود. این لامپ‌ها که در ابتدا بیشتر به عنوان یک چراغ قرمز رنگ در درون دستگاه‌های الکترونیکی کاربرد داشتند، با توجه به مصرف برق کم نسبت به سایر لامپ‌ها، عمر بسیار بالا و فناوری جدید ساخت به رنگ‌های دیگر توانسته‌اند جای خود را در صنعت روشنایی در دنیا باز کنند.

مجله میترا

مشخصات

محمدعلی کلی قهرمان سنگین‌وزن جهان در رشته بوکس، یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های ورزشی تاریخ بود. او در تاریخ سوم ژوئن سال جاری درگذشت. کلی علاوه بر موفقیت‌های زیادی که در رشته‌ی ورزشی خود داشت، به عنوان اسطوره‌ای انسانی نیز شناخته می‌شد و جملات و سخنان او برای بسیاری از مردم، جذاب و تاثیرگذار بودند.

مجله میترا

مشخصات

در این مطلب اما می‌خواهیم نکاتی تخصصی‌تر از عکاسی را به شما آموزش دهیم. لازم است یادآوری کنیم که عکس خوب، صرفا نیاز به دوربین خوب ندارد و شما می‌توانید با نگاهی خوب و آگاهی از علم و دانش عکاسی، عکس‌های خوبی برداشته و منتشر کنید.

مجله میترا

مشخصات

تامین انرژی و مواد مغذی، هنوز هدف اصلی تحقیقات تغذیه ای می¬باشد، به خصوص در کشورهایی که دستیابی کافی به مواد غذایی تضمین نشده است. غنی سازی مواد خوراکی به اصلاح کمبود موادمغذی کمک می کند و مشخص شده است که غنی سازی غذاهای پایه مردم که گران هم نیستند، روش موفقی است.

مجله میترا

مشخصات

الکساندر گراهام بل (به انگلیسی: Alexander Graham Bell) (زادهٔ ۳ مارس ۱۸۴۷ - درگذشتهٔ ۲ اوت ۱۹۲۲) مخترع، مبتکر و دانشمند اسکاتلندی-آمریکایی بود. بل اختراعات زیادی داشته‌است اما شهرت او بیشتر به خاطر اختراع تلفن است. از دیگر اختراعات معروف وی می‌توان به فلزیاب اشاره کرد.

مجله میترا

مشخصات

شرکت خودروسازی آمریکایی و تولیدکننده خودروهای برقی و قطعات موردنیاز ترن‌های برقی است. شرکت تسلا همچنین تولیدکننده پکیج‌های باتری لیتیم-یون برای سایر خودروسازها، نظیر تویوتا و دایملر آ گ است.شرکت تسلا موتورز در سال ۲۰۰۳ توسط مارتین ابرهارد، جفری استرابل و ایلان ماسک تاسیس شد. ایلان ماسک هم‌اکنون به‌عنوان مدیر عامل اجرایی و رییس هیئت مدیره تسلا موتورز فعالیت می‌کند. سهام تسلا در بازار بورس نزدک معامله می‌شود.

مجله میترا

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان فروشگاه اینترنتی ایمن شاپ متنوع ترین فروشگاه ایرانیان ریکول پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان خرید اینترنتی انار دون کن پایگاه مقاومت بسیج سلمان فارسی نظرآقا دانلود فیلم های رزمی چینی داروخانه اینترنتی مثبت سبز دانلود با لینک مستقیم پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان